Translate

Surat An nas

An nas (Manusia)
surat ke 114 : 6 Ayat


Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang


1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia


2. Raja manusia


3. Sembahan manusia


4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi


5. yang membisik kan (kejahatan) ke dalam dada manusia


6. dari (golongan) jin dan manusia